Oferta

Zapoznaj się z moją ofertą i sprawdź, jak mogę Ci pomóc.

Test Gallupa®

 • Test Gallupa® w wersji Top 5 130 zł

  otrzymujesz indywidualny kod do wykonania testu oraz instrukcję, jak się do niego przygotować i jak go wykonać po polsku.

 • Test Gallupa® w wersji 34 talenty 310 zł

  otrzymujesz indywidualny kod do wykonania testu oraz instrukcję, jak się do niego przygotować i jak go wykonać po polsku.

Sesje pogłębiające talenty

 • Sesja pogłębiająca talenty 450 zł

  jest to ok. 2,5-godzinny miniwarsztat, prowadzony 1:1 przy użyciu rekomendowanych przez Instytut Gallupa narzędzi. W skład sesji wchodzą: konsultacje raportów, analiza wpływu dominujących talentów na codzienne życie i pracę zawodową, ocena dynamiki talentów i sposobów przepracowania działań, które klient mógłby podjąć, aby talenty przekształcić w mocne strony, zastanowienie się, czy talenty są dojrzałe czy nie, omówienie pułapek, które niosą ze sobą niedojrzałe talenty. Klient otrzymuje dodatkowo: polską wersję „Przewodnika po talentach”, karty talentowe z Top5, materiały dotyczące dynamiki pomiędzy talentami. Przed spotkaniem przesyłam do wykonania zadanie domowe związane ze „Skumulowanym raportem”.

 • Sesja pogłębiająca talenty połączona z coachingiem kariery 500 zł

  w ramach tego pakietu oferuję wszystko to, co wchodzi w skład sesji pogłębiającej talenty, a dodatkowo przygotowuję narzędzia, które pomagają w zaprojektowaniu ścieżki kariery zawodowej. Przed spotkaniem jest również dodatkowe zadanie domowe związane z mapą zasobów klienta.

 • Pakiet sesji pogłębiających talenty 1800 zł

  indywidualny program budowania mocnych stron na bazie talentów. Składa się z 4 spotkań realizowanych na podstawie narzędzi rekomendowanych przez Instytut Gallupa. Każda sesja trwa 90 minut, dodatkowo klient otrzymuje zadania domowe i wsparcie mailowe w trakcie trwania całego cyklu.

Rozwój kariery

 • Pakiet coachingu kariery 1000 zł

  to rozmowa wstępna, czyli określenie celu i aktualnej sytuacji, diagnoza zasobów i dotychczasowej kariery, dobranie narzędzi (testów i ćwiczeń), 3 spotkania (ok. 90 minut każde), zadania domowe i komunikacja mailowa pomiędzy spotkaniami.

 • CV oparte na mocnych stronach 1000 zł

  nie poprawiam CV, nie konsultuję CV, a tworzę wspólnie z Tobą CV zupełnie od nowa. Wykorzystuję metodę CareerDesign. Życiorys dla pracodawcy powinien pokazywać to, co w Tobie najlepsze, Twoje osiągnięcia i kluczowe umiejętności. Pakiet zawiera do 3 wersji CV zaprojektowanych w aplikacji Canva, które możesz potem edytować – nauczysz się to robić.

Talenty dzieci

 • Badanie Strengths Explorer dla nastolatków (10 do 15 lat) 80 zł

  badanie wykonywane jest w języku angielskim (w przypadku wykonywania testu w Krakowie osobiście wspieram młodą osobę w wykonaniu testu podczas spotkania).

 • Omówienie wyników badania Strengths Explorer 350 zł

  w ramach pakietu oferuję tłumaczenie raportu na język polski, 1,5-godzinną sesję z nastolatkiem oraz spotkaniem z rodzicami.

Przygotowuję również oferty indywidualne:

 • dla procesu coachingu i projektowania ścieżki kariery zawodowej,
 • na programy rozwoju talentów w zespołach – współpracuję z firmami, organizacjami pozarządowymi i samorządami,
 • na szkolenia, webinary, wystąpienia i artykuły poświęcone rozwojowi talentów oraz kariery,
 • współpracuję z uczelniami, prowadząc wykłady na studiach stacjonarnych i podyplomowych.