Talenty Gallupa®

Domena wykonywania

dotyczy tego, w jaki sposób sprawiasz, że rzeczy się dzieją.

Dyscyplina®

Dyscyplina®

Osoby, które wyróżnia cecha Dyscypliny, lubią rutynę i struktury. Ich świat najlepiej oddaje porządek, jaki wokół siebie wytwarzają.

Naprawianie®

Naprawianie®

Osoby, które wyróżnia cecha Naprawiania, dobrze radzą sobie z problemami. Są skuteczne w znajdowaniu odpowiedzi na pytanie o to, co nie działa i jak to naprawić.

Odpowiedzialność®

Odpowiedzialność®

Osoby, które wyróżnia cecha Odpowiedzialności, czują się psychicznie odpowiedzialne za to, co zadeklarowały się zrobić. Są wewnętrznie zobowiązane takimi wartościami, jak uczciwość i lojalność.

Organizator®

Organizator®

Osoby, które wyróżnia cecha Organizatora, potrafią nie tylko organizować, ale posiadają również elastyczność, która jest uzupełnieniem ich zdolności organizacyjnych. Lubią rozważać, w jaki sposób użyć wszystkich elementów i zasobów tak, aby osiągnąć maksimum wydajności.

Ukierunkowanie®

Ukierunkowanie®

Osoby, które wyróżnia cecha Ukierunkowania, potrafią wyznaczyć sobie kierunek, podążać nim
i dokonywać korekt niezbędnych do tego, aby trzymać się obranego kursu.

Osiąganie®

Osiąganie®

Osoby, które wyróżnia cecha Osiągania, mają w sobie duży zapas sił życiowych i ciężko pracują. Czerpią olbrzymią satysfakcję z bycia osobą zajętą i efektywną.

Pryncypialność®

Pryncypialność®

Osoby, które wyróżnia cecha Pryncypialności, mają pewne fundamentalne zasady, które są dla nich niezmienne. Z tych właśnie zasad wypływa określony cel ich życia.

Rozwaga®

Rozwaga®

Osoby, które wyróżnia cecha Rozwagi głęboko zastanawiają się przed podjęciem decyzji lub dokonaniem wyboru. Potrafią przewidzieć przeszkody.

Bezstronność®

Bezstronność®

Osoby, które wyróżnia cecha Bezstronności, są wyczulone na potrzebę traktowania wszystkich jednakowo. Starają się traktować każdą osobę obiektywnie, ustalając jasne zasady i trzymając się ich.

Domena wywierania wpływu

to umiejętności przejmowania inicjatywy, wypowiadania się, a także zapewnienia, że wszyscy zostaną wysłuchani.

Czar®

Czar®

Osoby, które wyróżnia cecha CZAR-u, uwielbiają podejmować wyzwanie związane z poznawaniem nowych ludzi i zdobywaniem ich aprobaty. Czerpią satysfakcję z „przełamywania lodów" i budowania relacji z drugim człowiekiem.

Dowodzenie®

Dowodzenie®

Osoby, które wyróżnia cecha Dowodzenia, są zauważalne i wywierają wpływ na innych. Potrafią przejąć kontrolę nad sytuacją i podejmować decyzje.

Maksymalista®

Maksymalista®

Osoby, które wyróżnia cecha Maksymalisty, koncentrują się na silnych stronach jako sposobie stymulowania doskonałości osobistej oraz zespołowej. Starają się przekształcić coś, co już jest dobre w coś, co będzie doskonałe.

Komunikatywność®

Komunikatywność®

Osobom, które wyróżnia cecha Komunikatywności, na ogół łatwo przychodzi „ubieranie swoich myśli w słowa". Są dobrymi rozmówcami i mówcami.

Poważanie®

Poważanie®

Osoby, które wyróżnia cecha Poważania, chcą, aby inni ludzie traktowali je z wielkim szacunkiem. Są niezależne i chcą być rozpoznawane.

Wiara w siebie®

Wiara w siebie®

Osoby, których atrybutem jest Wiara w siebie, mają pewność, że mogą zarządzać swoim życiem. Mają wewnętrzny kompas, który daje im pewność, że ich decyzje są właściwe.

Aktywator®

Aktywator®

Osoby, które wyróżnia cecha Aktywatora, przyczyniają się do realizacji zadań dzięki temu, że potrafią swoje myśli obrócić w czyn. Często są niecierpliwi.

Rywalizacja®

Rywalizacja®

Osoby, które wyróżnia cecha Rywalizacji, mierzą swój postęp porównując go z postępem innych ludzi. Dążą do tego, aby zająć pierwsze miejsce i uwielbiają współzawodnictwo.

Domena budowania relacji

wpływa na sposób, w jaki budujesz długotrwałe relacje, a także na umiejętność spajania grupy. 

Elastyczność®

Elastyczność®

Osoby, które wyróżnia cecha Elastyczności, wolą „płynąć z prądem". Mają tendencje do bycia „ludźmi dnia dzisiejszego", którzy biorą rzeczy takimi, jakie są i przyszłość odkrywają dzień po dniu.

Empatia®

Empatia®

Osoby, które wyróżnia cecha Empatii, potrafią odbierać uczucia innych ludzi wyobrażając sobie, że są na ich miejscu i w ich sytuacji.

Indywidualizacja®

Indywidualizacja®

Osoby, które wyróżnia cecha Indywidualizacji, są zaintrygowane niepowtarzalnością każdej osoby. Posiadają dar zrozumienia dlaczego ludzie, którzy różnią się od siebie, potrafią wspólnie wydajnie pracować.

Współzależność®

Współzależność®

Osoby, które wyróżnia cecha Współzależności, wierzą w powiązanie wszystkich rzeczy. Są przekonane, że istnieje bardzo mało tzw. „zbiegów okoliczności", a prawie każde zdarzenie ma swoją przyczynę.

Integrator®

Integrator®

Osoby, które wyróżnia cecha Integratora, akceptują innych. Są świadome tego, że istnieją ludzie odrzuceni i podejmują wysiłek, aby ich włączyć do grupy.

Bliskość®

Bliskość®

Osobom, których wyróżnia cecha Bliskości, sprawiają radość bliskie relacje w innymi. Czerpią głęboką satysfakcję pracując z przyjaciółmi nad osiągnięciem jakiegoś celu.

Rozwijanie innych®

Rozwijanie innych®

Osoby, które wyróżnia cecha Rozwijania Innych, rozpoznają i wspierają potencjał, który tkwi w ludziach. Dostrzegają każde oznaki rozwoju i czerpią z niego satysfakcję.

Optymista®

Optymista®

Osoby, które wyróżnia cecha Optymisty, mają entuzjazm, który jest zaraźliwy. Są pełne nadziei
i pozytywnych myśli oraz potrafią sprawić, że inni także zafascynują się tym, co mają zrobić.

Zgodność®

Zgodność®

Osoby które wyróżnia cecha Zgodności, szukają konsensusu. Nie lubią konfliktów, poszukują raczej obszarów porozumienia.

Domena myślenia strategicznego

to między innymi umiejętność absorbowania i analizowania informacji w celu podejmowania lepszych decyzji.

 

Strateg®

Strateg®

Osoby, które wyróżnia cecha Stratega, tworzą alternatywne sposoby postępowania i przebiegu wydarzeń. Napotykając jakiekolwiek sytuacje, potrafią szybko dostrzec w nich istotne i znaczące schematy oraz kwestie.

Uczenie się®

Uczenie się®

Osoby, które wyróżnia cecha Uczenia Się, mają silne pragnienie nauki i ciągłego doskonalenia siebie. Bardziej ekscytuje je sam proces uczenia się, niż jego rezultaty.

Wizjoner®

Wizjoner®

Osoby, które wyróżnia cecha Wizjonera, są zainspirowane przyszłością i tym, co mogłoby być. Swoją wizją przyszłości inspirują innych.

Zbieranie®

Zbieranie®

Osoby, które wyróżnia cecha Zbierania, pragną wiedzieć więcej. Często lubią zbierać i archiwizować wszelkiego rodzaju informacje.

Odkrywczość®

Odkrywczość®

Osoby, które wyróżnia cecha Odkrywczości, są zafascynowane pomysłami i ideami. Potrafią odnaleźć związki pomiędzy zjawiskami, które z pozoru są całkowicie różne.

Analityk®

Analityk®

Osoby, które wyróżnia cecha Analityka, poszukują powodów i przyczyn. Mają zdolność brania pod uwagę wszystkich czynników, które mogły mieć wpływ na daną sytuację.

Intelekt®

Intelekt®

Osoby, które wyróżnia cecha Intelektu, charakteryzuje aktywność umysłowa. Wnikają one w istotę rzeczy i wysoko cenią sobie dyskusje intelektualne.

Kontekst®

Kontekst®

Osoby, które wyróżnia cecha Kontekstu, lubią myśleć o przeszłości. Rozumieją teraźniejszość badając jej historię.