Pakiet coachingu kariery

1000,00 

Kompleksowe wsparcie w zakresie dokonania diagnozy zawodowej i zaprojektowania ścieżki kariery. 

Opis

W skład pakietu wchodzą:

  • rozmowa wstępna, czyli określenie aktualnej sytuacji i celu, 
  • diagnoza zasobów i dotychczasowej kariery, 
  • dobranie narzędzi (testów i ćwiczeń), 
  • 3 spotkania (ok. 90 minut każde), 
  • zadania domowe i komunikacja mailowa pomiędzy spotkaniami. 

Klient otrzyma wskazówki dotyczące przygotowania się do spotkania w dni robocze w ciągu 24 godzin od momentu zakupu. Spotkanie odbędzie się we wspólnie ustalonym terminie. 

Wsparcie odbywa się w formie online, chyba że strony uzgodnią inaczej. Może zaistnieć konieczność zainstalowania bezpłatnego oprogramowania typu ZOOM lub Clickmeeting na komputerze klienta.