Sesja pogłębiająca talenty

450,00 

Poprzednia najniższa cena: 450,00 .

Jest to 2,5 godzinny mini-warsztat, prowadzony jeden na jeden przy użyciu rekomendowanych przez Instytut Gallupa narzędzi z obszaru coachingu mocnych stron.

Opis

Usługa zawiera analizę wyników raportu, zweryfikowanie, jak dominujące talenty działają w codziennym życiu, w pracy zawodowej, jaka jest dynamika talentów i przepracowanie działań, jakie klient mógłby podjąć, aby talenty przekształcić w mocne strony, zastanowienie się, czy talenty są dojrzałe czy niedojrzałe, czy nie wpadamy w pułapki, jakie ze sobą niosą. 

Klient otrzymuje dodatkowo: polską wersję Przewodnika po talentach (top5), karty talentowe z top5, materiały dotyczące dynamiki pomiędzy talentami. Przed spotkaniem przesyłam do wykonania zadanie domowe związane ze Skumulowanym raportem.

Klient otrzyma wskazówki dotyczące przygotowania się do spotkania w dni robocze w ciągu 24 godzin od momentu zakupu. Spotkanie odbędzie się we wspólnie ustalonym terminie. 

Wsparcie odbywa się w formie online, chyba że strony uzgodnią inaczej. Może zaistnieć konieczność zainstalowania bezpłatnego oprogramowania typu ZOOM lub Clickmeeting na komputerze klienta.